FREISTELLUNG, JAKIE DOKUMENTY 

FREISTELLUNG TO ZWOLNIENIE Z PODATKU BUDOWLANEGO, KTÓRY MOŻESZ POZYSKAĆ PROWADZĄC FIRMĘ BUDOWLANĄ W NIEMCZECH

Usługi budowlane, świadczone przez Polaków w Niemczech cieszą się dużą popularnością, ponieważ nasi fachowcy zwykle dokładają staranności i uwagi do powierzonych zleceń. Mając na uwadze, że polskich budowlańców brakuje w Niemczech, a zarobki, jakie mogą osiągać w tym kraju są nieporównywalnie wyższe w stosunku do polskich warunków, z dnia na dzień w tym kraju rejestruje się coraz więcej polskich firm budowlanych, nawet tych jednoosobowych.

Planując prowadzenie firmy budowlanej w Niemczech należy sobie jednak zdać sprawę, że tak jak czekają na nas korzyści, związane z prowadzeniem firmy za granicą, tak będziemy musieli się też podporządkować pewnym zasadom, które są niezbędne by uznać naszą działalność jako legalną. Jednym z takich obowiązków jest rejestracja naszej firmy jako podatnika VAT, składanie deklaracji Vatowskich do niemieckiego urzędu finansowego i odprowadzanie podatku VAT także do niemieckiego Finanzamt. Gdy jesteś zarejestrowanym podatnikiem w Niemczech, możesz skorzystać z ulgi tzw. Freistellung czyli zwolnienia z podatku budowlanego.

FREISTELLUNG - ZWOLNIENIE Z PODATKU BUDOWLANEGO

 

Polskie firmy budowlane często korzystają w Niemczech ze zwolnienia z podatku tzw. freistellung.

 

Freistellungsbescheinigung jest to zaświadczenie wydawane przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt), służące zwolnieniu z podatku od usług budowlanych. O takie zwolnienie może starać się także polski przedsiębiorca budowlany prowadzący np. budowlaną gewerbe. Wszystkie przedsiębiorstwa budowlane z Niemiec oraz spoza zobowiązane są do zapłaty podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) w wysokości 15 % wartości usługi budowlanej. Robotami budowlanymi według niemieckiego prawa są wszystkie działania służące tworzeniu, modernizowaniu, usuwaniu budowy, a także czynności związane z naprawą instalacji gazowych, elektrycznych.

 

 

Jeżeli zleceniobiorca nie przedstawi aktualnej kopii Freistellung, zostanie mu odliczona odpowiednia kwota z wynagrodzenia w celu opłacenia podatku. Kto ma obowiązek uiszczania tych należności?

 

  1. wszystkie osoby prawne prawa publicznego,
  2. rolnicy i leśnicy płacący podatek ryczałtowy,
  3. przedsiębiorcy dokonujący wyłącznie transakcji zwolnionych z podatku,
  4. niewielkie firmy zgodnie z §19 Umsatzsteuergesetz,
  5. przedsiębiorstwa, dla których były wykonywane prace budowlane

 

Aby uzyskać taką decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku 15% Zleceniobiorca winien złożyć pisemny wniosek we właściwym Urzędzie Skarbowym, o ile dokonał już rejestracji podatkowej. Jeżeli jeszcze nie został przyznany numer identyfikacji podatkowej, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku wraz z doręczeniem kwestionariusza rejestracji podatkowej. Wszelkie formalności związane z pozyskaniem zwolnienia z podatku możesz zlecić księgowym z biura rachunkowego Carebiuro.

 

 

Freistellung w Carebiuro – GRATIS !

Złożenie wniosku o freistellung – GRATIS !

 

Co można zrobić, gdy doszło już do zapłaty podatku z zysków Twojej firmy budowlanej?

Zleceniodawca ma obowiązek dokonać 15% potrącenia od świadczenia wzajemnego oraz jego zgłoszenia i odprowadzenia do 10 dnia następnego miesiąca we właściwym Urzędzie Skarbowym – jeżeli w odpowiednim czasie nie zostanie mu dostarczona czytelna kopia poświadczenia o zwolnienia z obowiązku odprowadzania podatku. Aby otrzymać zwrot niemieckiego podatku, pozostaje złożyć wniosek w odpowiednim dla siebie urzędzie skarbowym.

W tym zakresie też wyręczy Cię księgowy polskiego biura Carebiuro.


EUROKV UBEZPIECZENIA NA KAŻDĄ OKAZJĘ, UBEZPIECZENIA NA KAŻDĄ KIESZEŃ !

 SKŁADKA OD 1 € DZIENNIE 

 UBEZPIECZENIA NA ODLEGŁOŚĆ Z POLSKI
 FORMALNOŚCI PRZEZ INTERNET
 UBEZPIECZENIE W 24 GODZINY
 PROSTA OBSŁUGA, ZERO FORMALNOŚCI

 APLIKACJA UBEZPIECZENIOWA NA TELEFON
 KARTA PLASTIKOWA DO OBSŁUGI POLISY
 EXPRESOWE PRZEDŁUŻENIE UMOWY
 BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA KOSZTÓW 
 PŁATNOŚĆ Z POLSKIEGO KONTA