USŁUGA BUDOWLANA W NIEMCZECH

BY ŚWIADCZYĆ LEGALNIE USŁUGI BUDOWLANE W NIEMCZECH

MUSISZ ZAŁOŻYĆ FIRMĘ

Każdy polski budowlaniec z łatwością znajdzie zlecenia i możliwość pracy w swoim zawodzie w Niemczech. Polscy fachowcy budowlani są niezwykle cenieni w tym kraju, a wysokość wynagrodzenia konkurencyjna w stosunku do polskich warunków coraz częściej decyduje o tym, że polscy budowlańcy z chęcią zakładają firmy budowlane w DE.

By świadczyć bowiem usługi budowlane w Niemczech musisz albo pracować na umowę o pracę, albo posiadać własną, nawet jednoosobową działalność gospodarczą typu gewerbe.

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ BUDOWLANĄ W NIEMCZECH


By legalnie prowadzić firmę budowlaną na terenie Niemiec należy zgłosić się w Urzędzie Meldunkowym (Buergeramt) i przedstawić dowód zgłoszenia działalności gospodarczej w Urzędzie ds. Gospodarki (Gewerbeamt).


Niezbędne do rejestracji firmy budowlanej w Niemczech dokumenty to:

  1. dowód osobisty lub dwustronna kopia dowodu osobistego, lub paszportu,
  2. pełnomocnictwo do zarejestrowania działalności gospodarczej, gdy zlecasz to pośrednictwu
  3. adres, pod którym firma będzie zarejestrowana - jeżeli takiego nie posiadasz, warto skontaktować się z polskim biurem Carebiuro celem zawarcia umowy użyczenia adresu zameldowania, będzie on pomocny nie tylko przy rejestracji firmy ale w trakcie późniejszego prowadzenia działalności gospodarczej,
  4. zaświadczenie o wpisie do izby rzemieślniczej - w budowlance obowiązkowe,
  5. udokumentowane uprawnienia do wykonywania danego zawodu - w budowlance obowiązkowe,

Prowadząc firmę w Niemczech ciąży na Tobie obowiązek rozliczania podatków z niemieckim fiskusem, stąd jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest pozyskanie numeru podatkowego Steuernummer, a w przypadku firmy budowlanej rejestracja podatnika VAT.


OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA VAT DLA FIRMY BUDOWLANEJ 

Musisz wiedzieć, że każda firma budowlana w Niemczech musi być podatnikiem VAT. Skorzystaj z prostej obsługi, jaką oferuje polskie biuro Carebiuro w tym zakresie.

Usługi rejestracyjne oferowane przez Carebiuro dla polskich firm budowlanych obejmują:

  1. obowiązujące w Niemczech przepisy dotyczące rejestracji VAT nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku osobistego stawienia się w tym celu w urzędzie skarbowym, więc całość formalności załatwimy drogą mailową,
  2. rejestracja podatnika VAT – uzyskania numeru identyfikacyjnego w niemieckim urzędzie skarbowym,
  3. przeprowadzenie niezbędnych formalności rejestracyjnych w oparciu o niemieckie przepisy podatkowe – stan aktualny ustaw na dzień rejestracji,
  4. prowadzenie korespondencji w języku niemieckim z urzędem - aż do zakończenia postępowania i uzyskania niemieckiego numeru NIP/VAT przez wnioskodawcę

Zarejestrujemy błyskawicznie Twoją firmę w Niemczech, zrobimy Cię podatnikiem, pozyskamy numer VAT – bez konieczności wizyty w naszym biurze. Wszystko mailem – szybko, solidnie, tanio.


KOSZT REJESTRACJI FIRMY BUDOWLANEJ

W NIEMCZECH Z POMOCĄ CAREBIURO

TO TYLKO 50 €EUROKV UBEZPIECZENIA NA KAŻDĄ OKAZJĘ, UBEZPIECZENIA NA KAŻDĄ KIESZEŃ !

 SKŁADKA OD 1 € DZIENNIE 

 UBEZPIECZENIA NA ODLEGŁOŚĆ Z POLSKI
 FORMALNOŚCI PRZEZ INTERNET
 UBEZPIECZENIE W 24 GODZINY
 PROSTA OBSŁUGA, ZERO FORMALNOŚCI

 APLIKACJA UBEZPIECZENIOWA NA TELEFON
 KARTA PLASTIKOWA DO OBSŁUGI POLISY
 EXPRESOWE PRZEDŁUŻENIE UMOWY
 BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA KOSZTÓW 
 PŁATNOŚĆ Z POLSKIEGO KONTA