OBOWIĄZEK PODATKOWY VAT DLA FIRM BUDOWLANYCH W NIEMCZECH

WŁAŚCICIEL FIRMY BUDOWLANEJ W NIEMCZECH MA OBOWIĄZEK REJESTRACJI DO VAT

Obowiązek zarejestrowania się w Niemczech, jako płatnika podatku VAT, jak też składania zeznań podatku VAT powstaje

w razie wykonywania prac budowlanych w Niemczech i korzystania  z usług podwykonawców w realizacji usług budowlanych: firm i osób fizycznych zarobkowo czynnych. Jak dokonać rejestracji do VAT gdy prowadzisz, lub zamierzasz założyć firmę budowlaną w Niemczech.

REJESTRACJA PODATNIKA VAT FIRMA BUDOWLANA

Wykonywanie usług budowlanych w Niemczech prowadzi do obowiązku rejestracji VAT w Niemczech -konsekwencją tego jest nałożony na właściciela

firmy obowiązek składania deklaracji podatkowych VAT w Niemczech oraz wystawiania faktur z niemieckim VAT. Usługi budowlane według przepisów UE przypisane są co do zasady, do miejsca, w którym znajduje się nieruchomość. Regulują to odpowiednio przepisy art. 28e ustawy o VAT, dyrektywy vatowskiej 2006/112/WE (art. 47) jak również niemieckiej ustawy o VAT art. 3a ust. 3 pkt 1 UStG.

 

Od strony podatkowej tym, co wyróżnia firmy budowlane od innych branż to konieczność rejestracji jako podatnika VAT. Niemiecka ustawa o VAT mówi, że w tym zakresie decydujące jest miejsce położenia nieruchomości, na której rzecz świadczone są usługi budowlane. Nie ma znaczenia, dla jakiego podmiotu usługa ta jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługobiorcy (w Polsce czy w Niemczech). Miejscem świadczenia dla usług związanych z nieruchomością jest państwo, w którym ta nieruchomość jest położona. Oznacza to, że usługi budowlane powinny być opodatkowane w Niemczech.

 

 

SZCZEGÓLNY CHARAKTER USŁUG BUDOWLANYCH 

VAT W NIEMCZECH

Usługi budowlane, świadczone w Niemczech przez polską firmę, podlegają szczególnym przepisom związanym z rejestracją i odprowadzaniem podatku VAT od wystawionych faktur za usługi budowlane.

Usługi takie bowiem należy opodatkować VAT-em w kraju, w którym znajduje się remontowo-budowlana nieruchomość, czyli w Niemczech. Należy jednak pamiętać, że pomimo tego, że usługi budowlane na nieruchomościach w Niemczech nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, podatnik może mieć obowiązek wykazania ich w polskiej deklaracji VAT. Dotyczy to sytuacji gdy w Polsce poniósł koszty – wydatki, od których chce odliczyć wspomniany podatek VAT.

 

OBOWIĄZKI VATOWCA W NIEMCZECH

Prowadzenie firmy budowlanej w Niemczech nakłada obowiązek stałego prowadzenia administracji oraz pełnej księgowości i rozliczania się z niemieckim Urzędem Finansowym. W Carebiuro wiemy jak to robić - zaufały nam setki Polaków, prowadzących firmy z branży budowlanej na terenie Niemiec.

 

ZAKŁADASZ FIRMĘ BUDOWLANĄ W NIEMCZECH? ZRÓB TO DOBRZE Z CAREBIURO

Przyszłym właścicielom firm budowlanych w Niemczech zapewniamy:

  1. rejestracja firmy
  2. meldunek dla firmy
  3. nadanie numeru identyfikacji podatkowej oraz rejestrację płatnika VAT 
  4. optymalizację podatkową mającą na celu zminimalizowanie kosztów podatków niemieckich
  5. rozliczanie podatków – comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy oraz przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych, oraz deklaracji VAT,
  6. pozyskanie wysokiego zwrotu nadpłaconego podatku VAT
  7. reprezentacja przed niemieckimi urzędami w zastępstwie przedsiębiorcy

FIRMA BUDOWLANA W NIEMCZECH ZA 50 €?

TAK, TO MOŻLIWE Z CAREBIURO 


EUROKV UBEZPIECZENIA NA KAŻDĄ OKAZJĘ, UBEZPIECZENIA NA KAŻDĄ KIESZEŃ !

 SKŁADKA OD 1 € DZIENNIE 

 UBEZPIECZENIA NA ODLEGŁOŚĆ Z POLSKI
✔ FORMALNOŚCI PRZEZ INTERNET
 UBEZPIECZENIE W 24 GODZINY
 PROSTA OBSŁUGA, ZERO FORMALNOŚCI

 APLIKACJA UBEZPIECZENIOWA NA TELEFON
 KARTA PLASTIKOWA DO OBSŁUGI POLISY
 EXPRESOWE PRZEDŁUŻENIE UMOWY
 BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA KOSZTÓW 
 PŁATNOŚĆ Z POLSKIEGO KONTA