ZAREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W NIEMCZECH

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PROWADZONA PRZEZ POLAKA W NIEMCZECH

TO SIĘ UDA Z POLSKIM BIUREM CAREBIURO !

Przywilej samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech jest dostępny dla Polaków już od momentu wejścia do Unii Europejskiej. Polacy coraz częściej z niemieckim rynkiem pracy wiążą swoją przyszłość i radzą sobie tam coraz lepiej. Zakładając firmę w Niemczech musisz pamiętać koniecznie o dopełnieniu formalności, jakich wymaga niemiecki ustawodawca byś mógł legalnie pracować za zachodnią granicą. Jeżeli rejestracja firmy jest jeszcze przed Tobą, poniższe informacje pomogą Ci zapoznać się z ogólnymi warunkami założenia firmy w Niemczech.

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAŁOŻENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W NIEMCZECH

Założenie firmy w Niemczech nigdy wcześniej nie było takie proste. Niemiecka gospodarka cierpi od lat na deficyt kadr i uruchamia w celu uleczenia tej sytuacji wszelkie możliwe instrumenty mające na celu zachęcić polskich fachowców do zakładania firm w Niemczech. Wysoka kwota wolna od podatku, liczne ulgi i zasiłki, a przede wszystkim konkurencyjne wynagrodzenie do polskiego to wszystko, na co mogą liczyć polscy przedsiębiorcy.

Na formalności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Niemczech składa się 6 elementów, których dopełnić musi przedsiębiorca by uznać działalność za otwartą i działającą. Przeanalizujmy każdy z nich:

Meldunek

Dla rejestracji firmy w Niemczech niezbędne jest posiadanie adresu zameldowania w Niemczech. Jeżeli zamierzasz zostać w Niemczech dłużej niż 3 miesiące i pracować lub prowadzić firmę to meldunek jest absolutnie konieczny. W przypadku braku możliwego osobistego zameldowania Carebiuro oferuje usługę użyczenia adresu meldunkowego. Takie rozwiązanie pozwala zarejestrowania firmy na terenie Niemiec bez potrzeby przeprowadzania się czy wynajmowania biura na potrzeby meldunkowe a niezbędne do założenia firmy. Pod adresem użyczonego biura będzie obsługiwana korespondencja, przesyłana na wskazany adres korespondencyjny w Polsce lub w Niemczech oraz udostępnianie dokumentów firmy stosownym urzędom na każde ich żądanie.

Rejestracja firmy

Polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego firmy i złożenie go we właściwym dla siedziby firmy urzędzie ds. Gospodarki lub Urzędzie Porządkowym gminy, lub dzielnicy (Gewerbeamt lub Ordnungsamt). Rejestracja firmy jest odpłatna. Jeżeli nieznajomość języka niemieckiego przeszkadza w jego prawidłowym wypełnieniu i złożeniu w urzędzie, pracownik Carebiuro wyręczy Cię w tym zadaniu.

Numer NIP

Numer identyfikacji podatkowej: Steuernummer oraz numer identyfikacyjny: Identifikationsnummer, to dwa różne numery, których nie należy mylić. Numery te są przydzielane indywidualnie i należy je podawać przy wykonywaniu rozliczenia podatkowego oraz podczas korespondencji z urzędem skarbowym.

Numer NIP to numer identyfikacji podatkowej który otrzymuje się w momencie dokonania pierwszego rozliczenia podatkowego wraz z decyzją z urzędu skarbowego, lub w momencie otwarcia działalności gospodarczej (Gewerbe). Małżeństwa otrzymują jeden wspólny numer NIP.

Konto bankowe

Dla rozpoczęcia działalności i dalszego jej działania niezbędnym jest założenie konta bankowego w niemieckim banku. Wszelkie rozliczenia czy to z przyszłymi kontrahentami, czy urzędami odbywają się na zasadzie przelewów z/na konto. Warto przejrzeć zawczasu ofertę banków - samo założenie konta jest w większości przypadków bezpłatne, natomiast różne banki oferują przy tej okazji różne usługi finansowe, które mogą być przydatne w trakcie prowadzenia przez nas działalności w Niemczech.

Podatki

Aktem prawnym, który określa zasady postępowania podatkowego jest w Niemczech ordynacja podatkowa. Ustawa o podatku dochodowym wprowadza pojęcie obowiązku podatkowego i wyróżnia jego dwa rodzaje: ograniczony i nieograniczony. Osobom zatrudnionym do 183 dni w roku podatkowym przyporządkowuje się ograniczony obowiązek podatkowy, natomiast okres pracy powyżej 183 dni w roku wiąże się z wystąpieniem nieograniczonego obowiązku podatkowego w Niemczech. Jest to bardzo dogodna forma obowiązku podatkowego ponieważ wiąże się z możliwością korzystania z ulg podatkowych oraz wnioskowania o zwrot podatku.

Ordynacja podatkowa określa:

  1. klasy podatkowe
  2. wysokość kwoty wolnej od podatku
  3. ulgi i zasiłki, które mają wpływ na wysokość podatków
  4. zasady rozliczenia podatków

Kwota wolna od podatku jaką możemy odliczyć w 2020 roku wynosi 9408 € / 1 osobę, a w przypadku małżeństwa kwota ta rośnie dwukrotnie. Jest to kwota do jakiej możemy osiągnąć dochody bez konieczności regulowania od nich podatków. Kwota podatkowa nie jest jedynym udogodnieniem finansowym dla podatników w Niemczech. Niemiecka ordynacja podatkowa wskazuje dodatkowo ulgi i zasiłki które ma prawo odliczyć podatnik od dochodu – przynosi to wymierne korzyści w postaci obniżenia podatków i kwoty zwrotu tegoż w momencie składania deklaracji podatkowej na koniec roku podatkowego. Należą do nich m.in. koszty uzyskania przychodu, koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, składki ubezpieczeniowe czy zasiłki np. na dzieci lub zasiłek dla bezrobotnych.

Termin składania deklaracji podatkowych w Niemczech od 2019 to 31 lipca, a dla osób, które korzystają przy rozliczaniu z pomocy doradców podatkowych do lutego roku następnego.


KOSZT REJESTRACJI FIRMY W CAREBIURO

TO TYLKO

50 €


OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy w Niemczech tak naprawdę ograniczają się do kilku elementów:

  1. prowadzenie księgowości - przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji księgowej oraz rachunkowej, składania cyklicznych raportów w formie okresowych podatkowych deklaracji o wysokości osiąganych obrotów. Na koniec roku wymagane jest podsumowanie wszystkich powyższych zdarzeń i złożenie rocznej deklaracji podatkowej
  2. płacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Wszelkie pozostałe aktywności służyć mają pomnażaniu naszych dochodów w ramach prowadzonej działalności.EUROKV UBEZPIECZENIA NA KAŻDĄ OKAZJĘ, UBEZPIECZENIA NA KAŻDĄ KIESZEŃ !

 SKŁADKA OD 1 € DZIENNIE 

 UBEZPIECZENIA NA ODLEGŁOŚĆ Z POLSKI
 FORMALNOŚCI PRZEZ INTERNET
 UBEZPIECZENIE W 24 GODZINY
 PROSTA OBSŁUGA, ZERO FORMALNOŚCI

 APLIKACJA UBEZPIECZENIOWA NA TELEFON
 KARTA PLASTIKOWA DO OBSŁUGI POLISY
 EXPRESOWE PRZEDŁUŻENIE UMOWY
 BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA KOSZTÓW 
 PŁATNOŚĆ Z POLSKIEGO KONTA