ROZLICZANIE FIRMY BUDOWLANEJ

W NIEMCZECH

KAŻDA OSOBA PROWADZĄCA W NIEMCZECH FIRMĘ BUDOWLANĄ MUSI SKŁADAĆ ZEZNANIA PODATKOWE

Osoba prowadząca działalność budowlaną w postaci działalności usługowej jest zobowiązania do zarejestrowania firmy, płacenia podatków, wystawiania rachunków, prowadzenia księgowość firmy, a także rocznego rozliczenia działalności. Jeżeli prowadzisz firmę budowlaną w Niemczech i chcesz dowiedzieć się jak przygotować się do rozliczania działalności gospodarczej w Niemczech, zapoznaj się z podstawowymi informacjami w tym zakresie.

PODATKI, ROZLICZENIE, OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA FIRMY BUDOWLANEJ W NIEMCZECH

 

Każdy przedsiębiorca budowlany w Niemczech jest zobowiązany do składania corocznych deklaracji podatkowych  w urzędzie skarbowym na podstawie zewidencjonowanych wszystkich przychodów i rozchodów, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Zeznanie podatkowe należy złożyć nawet jeśli nie były świadczone usługi i nie został osiągnięty zysk.

 

Pamiętaj ! Zgodnie z niemieckim prawem osoby prowadzące firmę budowlaną są zobowiązane do ewidencjonowania tzw. zdarzeń gospodarczych. Osoba prowadząca firmę jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami księgowości.

 

PODSTAWA PRAWNA 

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z prawem handlowym

„Każdy przedsiębiorca w znaczeniu paragrafu 1-7 HGB jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do ujmowania w nich czynności prawnych i stanu majątku zgodnie z zasadami prowadzenia prawidłowej księgowości”. Podstawa prawna § 238 HGB.

 

DOKUMENTY DO ROZLICZENIA ROCZNEGO FIRMY BUDOWLANEJ 

 

  1. deklaracja podatkowa
  2. faktury przychodowe lub poświadczone, udokumentowane wpływy w postaci wpłat na konto firmowe
  3. faktury kosztowe (Eigangsrechnungen),
  4. paragony kosztowe,
  5. potwierdzanie płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
  6. wyciągi z konta potwierdzające zakupy narzędzi, usług związanych z prowadzeniem działalności

Firma budowlana zawsze jest w Niemczech podatnikiem VAT, zatem stosuje się do niej Umsatzsteuervoranmendung, czyli miesięczne lub kwartalne zgłoszenia VAT.

 

ZWROT PODATKU W FIRMIE BUDOWLANEJ W NIEMCZECH KORZYSTAJ I ZARABIAJ !

Zwrot podatku w Niemczech następuje w sytuacji gdy legalnie prowadziliśmy działalność gospodarczą i odprowadzaliśmy zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Warunkiem otrzymania zwrotu podatku jest też posiadanie stałego miejsca zamieszkania/pracy/prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech nieprzerwanie przez przynajmniej 6 miesięcy - oznacza to, że podatnik podlega tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech.

 

ROZLICZ FIRMĘ BUDOWLANĄ Z CAREBIURO !

 

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie budowlanym na terenie Niemiec oferujemy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia księgowości, rozliczeń rocznych, reprezentowania przed niemieckimi urzędami.

 

Sprawdź już dziś jak może Ci pomóc rozliczać

Twoją firmę budowlaną w Niemczech

doradca podatkowy Carebiuro.


EUROKV UBEZPIECZENIA NA KAŻDĄ OKAZJĘ, UBEZPIECZENIA NA KAŻDĄ KIESZEŃ !

 SKŁADKA OD 1 € DZIENNIE 

 UBEZPIECZENIA NA ODLEGŁOŚĆ Z POLSKI
 FORMALNOŚCI PRZEZ INTERNET
 UBEZPIECZENIE W 24 GODZINY
 PROSTA OBSŁUGA, ZERO FORMALNOŚCI

 APLIKACJA UBEZPIECZENIOWA NA TELEFON
✔ KARTA PLASTIKOWA DO OBSŁUGI POLISY
 EXPRESOWE PRZEDŁUŻENIE UMOWY
 BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA KOSZTÓW 
 PŁATNOŚĆ Z POLSKIEGO KONTA