POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

 

Informacje ogólne  - Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest m3medi.de

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)     poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)     poprzez gromadzenie plików „cookies” [patrz polityka plików „cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

WARUNKI KORZYSTANIA

1) Wyrażenie zgody
Wchodząc na witrynę m3medi i przeglądając ją bądź korzystając z dowolnych jej treści i/lub pobierając je, użytkownik wyraża zgodę na „Warunki korzystania z witryny” przedstawione poniżej.

2) Cel witryny
Wszelkie materiały umieszczone na witrynie m3medi udostępniono wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być one uważane za ofertę handlową, licencję, czy dokument ustanawiający pomiędzy użytkownikiem a m3medi stosunek doradczy, powierniczy lub zawodowy. 
Informacje przedstawione na niniejszej witrynie mogą dotyczyć towarów lub usług niedostępnych w kraju użytkownika.

3) Łącza internetowe do witryn osób trzecich
Łącza internetowe do witryn osób trzecich zamieszczono wyłącznie dla wygody odwiedzających i ich umieszczenie nie oznacza aprobaty bądź akceptacji przez m3medi witryn, do których łącza zamieszczono, nawet jeśli zawierają one logo m3medi, ponieważ m3medi nie posiada na nie wpływu. m3medi nie może zatem ponosić odpowiedzialności za treść żadnej witryny, do której łącze zamieszczono, bądź za treść umieszczonego na niej łącza internetowego.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyświetlanie zawartości witryny m3medi w ramce umieszczonej w innej witrynie internetowej (tzw. ramkowanie) i wszelkie podobne działania są zabronione.

4) Własność intelektualna
Niniejsza witryna jest chroniona prawami własności intelektualnej i stanowi wyłączną własność m3medi. Wszelkie umieszczone na niej materiały, w tym, między innymi, teksty, dane, grafiki, obrazy, dźwięki, nagrania video, logo, ikony lub kod html są chronione przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i pozostają własnością m3medi, lub osoby trzeciej.
Użytkownik może korzystać z tych materiałów dla celów własnych i niekomercyjnych zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach dotyczących własności intelektualnej. Wszelkie inne sposoby korzystania lub modyfikowanie zawartości witryny Spółki, bez uprzedniego upoważnienia uzyskanego od Spółki na piśmie, są zabronione.
4) Gwarancja i odpowiedzialność prawna
Wszelkie materiały, w tym oprogramowanie przeznaczone do pobrania, umieszczone na witrynie m3medi, jest udostępniane w stanie „jak jest” i bez żadnej gwarancji, w zakresie prawnie dozwolonym. m3medi dołoży należytych starań, aby zapewnić rzetelność informacji prezentowanych na witrynie, jednak nie gwarantuje, że nie zawiera ona nieścisłości, błędów i/albo przeoczeń, wirusów, robaków, koni trojańskich i tym podobnych, ani że jej zawartość jest aktualna bądź odpowiednia dla konkretnego zastosowania przez użytkownika. 

5)  Polityka ochrony danych osobowych w Internecie – Zastosowanie informacji Cookies
Proszę przejrzeć naszą Politykę prywatności

 

privacy@m3medi.de